Webinar Multipla skleroza u praksi pedijatrije

Održan 12.11.2021.

Uz sve veći broj djece kod koje su radiološki prepoznati znaci demijelinizacije, iznimno je važno poštivati kriterije za postavljanje dijagnoze pedijatrijske multiple skleroze (MS) te znati specifičnosti patogeneze upravo u ovoj populaciji. Iako se smatra da pedijatrijskih bolesnika s multiplom sklerozom ima svega 5% od ukupnog broja oboljelih, moguće je da je upravo zbog slabijeg prepoznavanja pedijatrijskih simptoma broj djece oboljele od multiple skleroze značajno veći. U ranoj fazi bolesti postoji mogućnost da se radi o akutnom diseminiranom encefalomijelitisu (ADEM) ili spektrumu poremećaja optičkog neuromijelitisa (od engl. neuromyelitis optica spectrum disorders NMOSD) te je stoga poznavanje ovih entiteta jednako važno kako u izboru liječenja, tako i u dugotrajnom praćenju bolesnika. Prvi demijelinizacijski događaj se najčešće naziva klinički izoliran sindrom (od engl. clinically isolated syndrome, CIS) i potom se evolucijom bolesti postavlja definitivna dijagnoza. Učestalost klinički izoliranog sindroma u dječjoj populaciji je od 0,6 do 1,66 na 100.000 osoba godišnje, a polovica oboljelih će u roku od 5 godina razviti multiplu sklerozu. U dječjoj dobi, u većini slučajeva, radi se o relapsno-remitirajućem obliku multiple skleroze. Iz ovih je razloga Internacionalna studijska grupa pedijatrijske multiple skleroze (od engl. International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group, IPMSSG) predložila dopune u McDonald kriterijima za MS iz 2010. godine.

 

izvor: izv.prof.Maša Malenica, http://www.plivamed.net/aktualno/clanak/15584/Specificnosti-patogeneze-i-dijagnostike-pedijatrijske-multiple-sleroze.html

 

U ovom webinaru o multipli sklerozi u djece govori izv.prof.dr.sc. Maša Malenica, Klinički bolnički centar „Sestre Milosrdnice“, Zagreb, Klinika za pedijatriju

 

O predavačici:

 

Od 2005. zaposlena je u KBC-u Sestre milosrdnice kao liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije te je dvije godine radila kao profesorica u Srednjoj medicinskoj školi iz nastavnog područja pedijatrije. 2002. godine položila je tečaj iz toksikologije te dobila dozvolu za rad s otrovima, a 2007. položila je Europski tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi. 2012. je završila tečaj iz ultrazvuka mozga. Godine 2009. stekla je doktorat znanosti obranivši temu „Polimorfizmi gena CYP2C9 i 2C19 u djece s epilepsijom”.

 

Od 2010. je specijalist pedijatar, a od 2013. viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i docent.

 

Tijekom i nakon završenog studija radila je kao znanstveni novak na Johns Hopkins Medical School i na National Institute of Health (NIH) te se potom vratila u Hrvatsku i u lipnju 2002. diplomirala i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu među 10 % najboljih studenata godine.

 

Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer fiziologija/imunobiologija, upisala je 1998., a specijalistički poslijediplomski studij iz kliničke pedijatrije upisala je 2006. godine. Od 2005. zaposlena je u KBC-u Sestre milosrdnice kao liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije te je dvije godine radila kao profesorica u Srednjoj medicinskoj školi iz nastavnog područja pedijatrije. 2002. godine položila je tečaj iz toksikologije te dobila dozvolu za rad s otrovima, a 2007. položila je Europski tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi. 2012. je završila tečaj iz ultrazvuka mozga. Godine 2009. stekla je doktorat znanosti obranivši temu „Polimorfizmi gena CYP2C9 i 2C19 u djece s epilepsijom”.

 

Od 2010. je specijalist pedijatar, a od 2013. viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i docent. Od 2012. započinje subspecijalizaciju iz dječje neurologije, a iste godine postaje i viši predavač na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija Zaštita zdravlja djeteta. Od 2012. nastavu održava i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu predmeta Temelji liječničkog umijeća, te na Pravnom fakultetu u sklopu poslijediplomskog predmeta Prava djece. Od 2014. je subspecijalist dječje neurologije. Trenutačno je zaposlena kao voditeljica Odjela za neuropedijatriju Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice i Predstojnica Poliklinike KLinike za pedijatriju. Voditelj je EpiCARE centra – Europskog referentnog centra za rijetke epilepsije dječje dobi.

 

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za dječju neurologiju, Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Udruge za borbu protiv epilepsije, Hrvatskog društva za rijetke bolesti, European Pediatric Neurology Society (EPNS) i American Epilepsy Society (AES). Od 2012. članica je Upravnog odbora Hrvatske lige protiv epilepsije, ogranka Internacionalne lige protiv epilepsije (ILAE). Vodi i Savjetovalište za djecu s epilepsijom. Završila je intenzivnu edukaciju iz područja epileptologije na klinici Cleveland Epilepsy Center u Ohiju, SAD.

 

Recenzent je u časopisu Paediatria Croatica i Acta Clinica Croatica. Mentorica je na dvadeset diplomskih radova i doktorskoj disertaciji. Također je mentorica četirima liječnicima stažistima. Tijekom rada na Klinici za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice aktivno je sudjelovala na većem broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Govori engleski, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

Webinar Multipla skleroza u praksi obiteljskih liječnika i pedijatara

Održan 7.9.2020.

Cilj webinara: Ovaj webinar namijenjen je svim liječnicima obiteljske medicine i pedijatrima kako bi dobili najnovije informacije o osobitostima, simptomima i liječenju multiple skleroze kao i praćenju tijeka liječenja. Neophodno je educirati liječnike kako bi se na vrijeme kod pacijenata uočili simptomi koji se mogu povezati s multiplom sklerozom te na taj način prevenirali progresiju bolesti s obzirom na duljinu postavljanja same dijagnoze i početka liječenja adekvatnim terapijama. U Republici Hrvatskoj kroz domove zdravlja i specijalističke ordinacije zaštite predškolske djece/pedijatrije djeluje oko 1300 liječnika koji su se u svom svakodnevnom radu već susreli ili će se susresti sa pacijentom koji boluje od multiple skleroze ili mu je postavljena sumnja na ovu bolest. Stoga je vrlo važna kontinuirana edukacija liječnika i pedijatara primarne zdravstvene zaštite kojima se pacijent prvi obraća te koji mogu prepoznati simptome multiple skleroze te ih uputiti na daljnju obradu u što kraćem roku. Na žalost mnogo liječnika i pedijatara nemaju prilike educirati se više o multipli sklerozi osim osnova koje su uključene u fakultetske programe, a samo liječenje i dijagnostika razvija se vrlo brzo, a što ne prati kontinuirano i sustav obrazovanja. Za zaustavljanje progresije bolesti ključno je vrijeme i pravovremena sumnja, a zatim i liječenje, a za takav cilj potrebna nam je grupna podrška liječnika i neurologa kako bi zajedničkom suradnjom a u komunikaciji sa pacijentom, omogućili pravovremeno i ciljano liječenje multiple skleroze.

Predavačica: dr.sc. Tereza Gabelić, KBC Zagreb

Webinar je prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori te su  sudionici dobili bodove sukladno prijavi.