Branka Lukić
Predsjednica SDMSH

Željko Pudić
dopredsjednik SDMSH

Dijana Roginić, mag.oec,
Izvršna direktorica

Tanja Malbaša, mag. art.
Koordinator programa i projekata

Željka Antunović
Administrator Baze podataka

Lucija Dugorepec, struč.spec.comm.
Voditeljica/koordinatorica projekta ESF OA