Strateški plan

Naš novi strateški plan ne samo da postavlja putokaz na našem putu stvaranja svijeta bez MS-a, već se nadamo da će također pružiti inspiraciju svima u MS zajednici da se povežu i surađuju kako bi unaprijedili liječenje i njegu, poboljšali dobrobit, razumjeli i zaustavili napredovanje bolesti i spriječili pojavu MS-a.

Ovaj plan vodi i informira o utjecaju koji ćemo postići u pokretu MS zajednice u Hrvatskoj do 2024. godine. Strateški plan djelovanja Saveza za naredno četverogodišnje razdoblje temelji se i na dosadašnjim postignućima i potrebama, ali i na novim izazovima i zahtjevima koji se pred nas stavljaju, čime je važnost Saveza sve veća u današnjem globaliziranom društvu a u svrhu ostvarivanja misije Saveza. Otkrićima, inovacijama i kolektivnim djelovanjem zajednički ćemo raditi na ublažavanju nesigurnosti koje uzrokuje MS, pomoći u pružanju pristupačnih opcija za upravljanje bolestima i pružiti kontakt partnerima kako bi uklonili fizičke i socijalne barijere u našim zajednicama.

Zajedno sa našim temeljnim udrugama članicama predvodimo bitku protiv multiple skleroze i zajedničkim naporima poboljšavamo kvalitetu života osoba oboljelih od multiple skleroze. Zajedno umrežavamo dvadeset jednu udrugu članicu koje djeluju na području cijele Hrvatske, a provode programe i projekte kako bi podigli kvalitetu života osoba oboljelih od multiple skleroze. Programi i projekti Saveza promiču bolje prakse i politike, grade partnerstva u lokalnim zajednicama, civilnom društvu, institucijama vlade kao i privatni sektor, pružamo informacije i dajemo podršku svim osobama čiji su životi zahvaćeni MS-om kao što i podupiremo istraživanja kako bi zajedno došli do boljih tretmana i načina na koje se može upravljati multiplom sklerozom.

Savez društava multiple skleroze Hrvatske ( u daljnjem tekstu savez) je savez društava u koji se zbog osobitog značaja humanosti i promidžbe poradi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze (u daljnjem tekstu osobe sa MS-om) u Republici Hrvatskoj dragovoljno udružuju županijska Društva i Društvo multiple skleroze Grada Zagreba.

Savez je nestranačka, nepolitička i neprofitna udruga koja predstavlja svoje članice u promicanju unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze u Hrvatskoj i svijetu. Savez djeluje na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Također, savez je punopravna članica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Koalicije udruga u zdravstvu i Europske MS platforme.

Izrada Strateškog plana, odnosno definiranje višegodišnjih prioriteta rada, prepoznato je kao

nužnost za nastavak daljnjeg usmjerenog i kvalitetnog djelovanja Saveza, evaluacije uspješnosti njegovog rada i strateškog usmjeravanja njegovog daljnjeg razvoja.

Dokument strateškog plana sadrži: Uvod,  Povijest Saveza društava multiple Hrvatske, Opis ranijih aktivnosti, viziju, misiju, vrijednosti, analizu organizacije kroz analizu dionika i SWOT analizu, strategije razvoja i strateške ciljeve, praćenje i vrednovanje provedbe strategije Saveza.

Strateški plan saveza za naredno četverogodišnje razdoblje predstavlja analizu i planiranje daljnjeg djelovanja saveza, a usvojen je na redovnoj sjednici Skupštine dana 9.6.2020 u Zagrebu.