Društvo MS Međimurske županije

Adresa: Aleksandra Schulteissa 19, 40000 Čakovec

Kontakt telefon: 040/396-470

Mobitel: 099/679 2447

Predsjednik Ivan Škec: 098/960 6523

Mail: info@dmsmz.hr

Facebook: https://web.facebook.com/Dru%C5%A1tvo-Multiple-Skleroze-Me%C4%91%C5%BEup-802965383085327/

O DRUŠTVU

predsjednik: Ivan Škec
tajnica: Lana Laptoš

Društvo multiple skleroze Međimurske županije je dobrotvorna, nevladina, humanitarna, socijalno-društvena organizacija osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih neuroloških bolesti. Društvo je osnovano u svrhu ostvarivanja radnji i mjera na promicanju liječenja i rehabilitacije, istraživanja i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih neuroloških bolesti. Društvo je osnovano 2002. godine. Članica smo Saveza Društava multiple skleroze Hrvatske, Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Od 2006. članica smo Europske MS Platforme u Brusselsu (Briselu-Belgija). Osnovali smo stručno-savjetodavni odbor, koji sačinjavaju: neurolog, psiholog, urolog, socijalni radnik i fizioterapeut. Osnovali smo grupu volontera od pokretnih članova Društva, te članova njihovih obitelji.

Ciljevi Društva

 • Promicanje ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od MS-e i srodnih bolesti.
 • Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od MS-e.
 • Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjera za unapređivanje kvalitete života i uloge u društvu oboljelih od MS-e i srodnih bolesti, te njihove pravne i materijalne zaštite.
 • Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od MS-e i srodnih bolesti, te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije.
 • Suradnja i udruživanje sa srodnim Udrugama ili Društvima, te uključivanje u međunarodne srodne organizacije.

Djelatnosti Društva

 • Okupljanje pokretnih i nepokretnih članova, te članova njihovih obitelji.
 • Obilazak i pomoć nepokretnim i teško pokretnim članovima, uz sudjelovanje volontera, fizioterapeuta i socijalnog radnika.
 • Kontinuirano provođenje projekata i programa financiranih od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, te dijelom od lokalne i regionalne samouprave i donacija.
 • Kontakt s liječnicima opće medicine, zdravstvenim ustanovama i centrima za rehabilitaciju, radi što kvalitetnijeg liječenja i rehabilitacije.
 • Aktivno sudjelovanje na svim simpozijima u organizaciji Saveza Društava multiple skleroze Hrvatske i Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.
 • Jednom tjedno kroz kreativne radionice organiziramo druženja svih članova Društva, kako bismo im pomogli da se što više uključe u život zajednice, prema svojim mogućnostima i sklonostima.
 • Informiranje članova Društva i građanstva o pravima, obavezama, povlasticama i radu Društva.