Društvo MS Virovitičko-podravske županije

Adresa: Trg Kralja Tomislava 5, 33000 Virovitica

Kontakt: 099 654 7678

Mail: dmsvpz@gmail.com

Web stranica: http://www.dmsvpz.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/drustvomultiplevirovitica.dmsvpz

Predsjednica: Ljiljana Brkić 098 865 685

Tajnik Društva: Mario Bojić 099 654 7678

 

O DRUŠTVU

Društvo multiple skleroze Virovitičko-podravske županije je dobrotvorna, humanitarna, nestranačka, nepolitička i neprofitna udruga koja u skladu s mogućnostima pomaže svojim članovima u ostvarivanju kvalitetnijeg života.

Predsjednica Društva je gospođa Ljiljana Brkić.

O bolesti:

Multipla skleroza je upalna, autoimuna bolest (bolest koju sam organizam pokrene protiv vlastitih stanica) središnjeg živčanog sustava i kralježničke moždine (centralnog i perifernog živčanog sustava), koju obilježava propadanje tzv. mijelinske ovojnice produžetaka živčanih stanica, koje služe prijenosu podražaja između živčanih stanica.

U većine bolesnika simptomi bolesti se javljaju dosta rano, u prosječnoj dobi od 30 godina, a žene obolijevaju dva puta češće od muškaraca.

Pravi uzrok bolesti do danas nije poznat, no najprihvaćenija je teorija da je uzrokovana kombinacijom djelovanja nekoliko različitih čimbenika, kao što su: genetska predispozicija, okolina i izloženost virusu tijekom djetinjstva.

Multipla skleroza je bolest „s tisuću lica”, jer se različito manifestira kod pojedinih bolesnika.

Iz Statuta Društva

Ciljevi Društva su:

Promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,
Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze,
Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjera za unapređivanje društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te njihove pravne i materijalne zaštite,
Poticanje i podupiranje osnivanja sekcija i klubova odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te organiziranog korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije (u vidu kreativnih radionica).

Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve:

Podupiranje postojećih te osnivanje novih sekcija i klubova te organiziranja aktivnosti radi unapređivanja njihovog djelovanja,
Organiziranje informacijskog sustava i izdavačke djelatnosti iz područja problematike življenja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,
Briga za osiguranjem potrebnih materijalno – financijskih sredstava i uvjeta za zajedničke programe, pokretanjem gospodarstvenih i drugih aktivnosti sukladno zakonskim mogućnostima,
Zalaganje za stvaranje potrebnih materijalnih i financijskih uvjeta za izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata od zajedničkog interesa namijenjenih smještaju, rehabilitaciji, rekreaciji i odmoru oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,
Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinim udrugama, ustanovama, sindikatima i političkim strankama, fondacijama i zakladama.

http://www.dmsvpz.hr/