Za sve oboljele od multiple skleroze i članove njihovih obitelji, dostupna je Pravna klinika.

Pravna klinika je ustrojbena jedinica Pravnog fakulteta u Zagrebu u kojoj se studenti osposobljavaju za rad u pravnoj struci te pod stručnim nadzorom profesora pružaju primarnu pravnu pomoć. U sklopu pružanja iste, Pravna klinika informira stranke o pravnim mogućnostima i procesnim sredstvima koje im stoje na raspolaganju i to u obliku Pravnih mišljenja te Općih pravnih informacija koje se temelje na važećim propisima.

Pravna mišljenja i Opće pravne informacije sastavljaju kliničari koji su podijeljeni u 6 osnovnih grupa, a to su grupa za prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštitu prava radnika, suzbijanje diskriminacije i manjinska prava, pomoć svjedocima i žrtvama kaznenih djela, za pomoć azilantima i strancima te za zaštitu prava pacijenata. Također, Pravna klinika sudjeluje u pružanju pravne pomoći osobama koje su pogođene prošlogodišnjim potresima u Gradu Zagrebu te Sisačko-moslavačkoj županiji te samim time osnovana je adhoc grupa za potresom pogođena područja.

Pravnim mišljenjima nastoji se informirati stranku u slučaju da je njihov predmet kompleksniji te zahtjeva više vremena za istraživanje i sastavljanje istog te se on šalje na mail ili putem pošte. Opća pravna informacija je oblik pravne pomoći ukoliko se radi o jednostavnijem predmetu te takav oblik pravne pomoću pružamo putem telefona sa skrivenog broja.

Pravnu pomoć Pravna klinika pruža u prostorijama Klinike u ulici Jurja Žerjavića 6 osobnim dolaskom stranaka ili putem telefona te tijekom organiziranih posjeta mjestima izvan sjedišta klinike (vanjske klinike).

U prostorijama Klinike stranke se mogu osobno primiti u slučaju kojem se provodi intervju te se preuzima predmet na licu mjesta (sa svom potrebnom dokumentacijom ako je stranka posjeduje). Isto tako, stranke nas mogu kontaktirati putem naših kontakt brojeva, ali u tom slučaju kliničari ne preuzimaju predmet putem telefona već stranke upućuju da ispune obrazac na web stranici Pravne klinike.

Kroz akademsku godinu Pravna klinika nastoji organizirati vanjske klinike tako da svakog mjeseca (izuzev ljetnih mjeseci) posjeti gradove s kojima ima suradnju. Trenutno surađujemo s oko 15 gradova gdje svakog mjeseca imamo po jedan posjet.

Kako u prostorijama Pravne klinike, tako i tijekom Vanjskih klinika nastoji se u rad preuzeti svaki predmet, ali prednost imaju pripadnici ugroženih socijalnih skupina i pojedinaca te druge osobe koje nisu u stanju koristiti svoja prava.

Pravna klinika nastoji svaki predmet riješiti čim prije moguće, posebno u hitnim slučajevima. Redovito, od primanja predmeta do davanja pravnog savjeta protekne desetak dana. Pravnu pomoć nastojimo u svakom slučaju pružiti u roku koji ne prelazi 2 mjeseca. Stvarno vrijeme rješavanja može varirati te ovisi o broju predmeta u Pravnoj klinici i drugim okolnostima. U svakom konkretnom slučaju upoznajemo stranke s predvidljivim rokom u kojem će se njihov predmet nastojati obraditi.

Pravnu pomoć ne možemo pružiti:

– osobama koje imaju na drugom mjestu osigurano pravno savjetovanje i zastupanje (npr. osoba koje su za isti ili slični predmet već izdale punomoć odvjetniku);

– osobama koje prema ocjeni Klinike imaju dovoljno sredstava da si mogu osigurati profesionalno pravno zastupanje, a sadržaj slučaja nije od posebnog interesa za rad Klinike;

– osobama koje se ne ponašaju primjereno te uznemiruju studente i druge osobe u prostoru Klinike;

– osobama koje ne odgovaraju na pozive, ne pružaju potrebne informacije, ne dostavljaju svoje kontaktne podatke ili nepravodobno reagiraju na upite ili zahtjeve za dopunu dokumentacije.

U načelu, Pravna klinika ne preuzima predmete s međunarodnim elementom, predmete u kojima je zahtjev očito neosnovan i ima obilježja zlouporabe prava te u predmetima u kojima bi pružanje pravne pomoći bilo u neskladu sa svrhom i funkcijom njenog djelovanja.

Stranke se mogu obratiti u radno vrijeme (svakim radnim danom od 10 do 12h, srijedom i četvrtkom od 17 do 19h) telefonom na:

+385 97 6529 891

+385 97 6529 892 te

+385 97 6529 902

Stranke također mogu ispuniti obrazac sa svojim predmetom (https://klinika.pravo.hr/).

Suradnja između Pravne klinike i Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, omogućena je kroz projekt Zdravstveni opservatorij.