Centri znanja

Centri znanja

U razvojnu suradnju u području centara znanja za društveni razvoj Nacionalna zaklada uključuje organizacije civilnoga društva s kojima je surađivala i/ili pružala im financijsku podršku tijekom protekloga jednog ili dva četverogodišnja razdoblja djelovanja Nacionalne zaklade, a koje su kroz razne oblike vrednovanja dokazale kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom području djelovanja i/ili uključivanja volontera i građana/građanki u svoje djelovanje, stručnost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u Republici Hrvatskoj i kroz međunarodnu razvojnu pomoć. Nacionalna zaklada može ovaj oblik podrške u prvom razdoblju provoditi i kroz pilot-programe s manjim brojem uključenih organizacija kako bi kvalitetno pripremila daljnje provođenje razvojne suradnje u ovom području.

 

Nacionalna zaklada postupak odabira organizacija koje zadovoljavaju opisane uvjete provodi putem pozivnog natječaja za uspostavu razvoje suradnje u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Centri znanja za društveni razvoj djeluju kao svojevrsne think-do-tank organizacije koje će provoditi sljedeće aktivnosti:

  • istraživanja i analize javnih politika iz područja djelovanja,
  • prijenos specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama jugoistočne Europe,
  • razvoj društvenih potencijala te
  • zagovaranja pozitivnih društvenih promjena.

Nacionalna zaklada kontinuirano prati razvoj potencijala i mogućnosti svih organizacija civilnoga društva korisnica njenih višegodišnjih oblika podrške te kada se za to steknu uvjeti uključuje ih u program centara znanja za društveni razvoj temeljem prethodno provedenoga javnog postupka odabira.

Program centara znanja ugovara se na najmanje tri (3), a najviše pet (5) godina s mogućnošću produženja razvojne suradnje u ovom području nakon provedenoga temeljnog vrednovanja utjecaja uključenih organizacija na društveni razvoj Republike Hrvatske.

Organizacije koje sa Nacionalnom zakladom zaključe sporazume o razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj ne mogu ostvariti pravo na bilo koju drugu vrstu financijske podrške Nacionalne zaklade.