Forum mladih s MS-om Hrvatske

Opći cilj projekta: osnažiti Forum mladih s MS-om u Hrvatskoj kako bi mlade osobe preuzele aktivnu ulogu unutar hrvatskog MS pokreta te da dobiju potporu u određivanju vlastitih ciljeva i prioriteta. Forum mladih osoba s MS-om Hrvatske također stvara prostor u kojem se mladi ljudi s multiplom sklerozom mogu sastajati, davati si međusobnu podršku i razvijati ideje za rješavanje specifičnih izazova s kojima se susreću u svojim zajednicama i zbog svoje dijagnoze

Specifični ciljevi projekta:

 • brendiran Forum mladih osoba s MS-om na društvenim mrežama i web stranici Saveza
 • educirane mlade osobe s MS-om o bolesti i mogućnostima neovisnog življenja s MS-om
 • educirana i osviještena javnost o multipli sklerozi, njenim nevidljivim simptomima i preprekama sa kojima se suočavaju mlade osobe s MS-om
 • ojačani kapaciteti članova Foruma mladih za aktivno uključivanje i rad u udrugama oboljelima od MS-a i Savezu
 • smanjena socijalna isključenost mladih osoba s MS-om u Republici Hrvatskoj
 • omogućena dugoročna podrška u svim segmentima života mladih osoba s MS-om
 • educirani poslodavci o MS-u i specifičnim potrebama mladih osoba s MS-om na tržištu rada

 

Ciljne skupine projekta: mlade osobe s MS-om, od 18 do 40 godina iz Hrvatske, javnost, poslodavci

Trajanje projekta: 1.12.2023. do 31.12.2024.

Planirane projektne aktivnosti:

 • povezivanje mladih s MS-om kroz društvene mreže
 • online radionice jačanja kompetencija i kapaciteta za članove Foruma mladih s MS-om
 • provedba online edukativne kampanje osvještavanja javnosti o multipli sklerozi
 • javno predstavljanje kampanje i promotivnog filma edukativne kampanje za osvještavanje javnosti o multipli sklerozi Foruma mladih osoba s MS-om
 • MS prijatelj
 • Izrada Starter kita – sadržaja za mlade osobe s MS-om na web stranici Saveza
 • Izrada digitalnih i tiskanih letaka sa QR kodom na Starter kit
 • Networking Meet Foruma mladih osoba s MS-om
 • Ljetni kamp Foruma mladih s MS-om
 • MS trening za poslodavce
 • Okrugli stol „Poslodavci i MS”

Forum mladih pratite na instagram profilu:     

Pišite nam na: forummladih@sdmsh.hr 

 

Donatori projekta:

Projekt su financijski podržali Novartis Hrvatska d.o.o., Roche d.o.o., Merck d.o.o. i Swixx Biopharma d.o.o.