Osobni asistent – podrška samostalnom življenju osobama s multiplom sklerozom 2

Osobni asistent - podrška samostalnom življenju osobama s multiplom sklerozom 2

Projekt “Osobni asistent – podrška samostalnom življenju osobama s multiplom sklerozom 2” doprinosi rješavanju neadekvatne socijalne uključenosti i povećanju kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Međimurske županije.

 

Opći cilj projekta:

Doprinjeti socijalnoj uključenosti i povećanju kvalitete života osobama s multiplom sklerozom s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta.

Ciljane skupine:

Odrasle osobe oboljele od multiple skleroze s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta u dobi od 18 do 65 godina.

Vrijednost projekta:

1.347.490,23 kn

TRAJANJE PROJEKTA:

24 mjeseca

roblemi oboljelih od multiple skleroze i njihovih obitelji su specifični, a svaka obitelj u kojoj je oboljeli od multiple skleroze, snalazi se kako najbolje zna, no vrlo često se razvija pretjerana briga i zaštićenost prema oboljelom što dovodi do gubitka samopuzdanja oboljele osobe te osjećaja da na “teret” drugima. Mnoge osobe oboljele od multiple skleroze oslanjaju se i na prijatelje ili druge osobe za pomoć ali u nekim slučajevima, samo ukoliko imaju financijske mogućnosti mogu si osigurati i dodatnu pomoć. I u jednom i u drugom slučaju ta pomoć nije dovoljna. U svakoj od ovih navedenih situacija osobe s multiplom sklerozom imaju malu kontrolu nad svojim životom i gotovo da nemaju mogućnost izbora te najčešće ostanu pasivne u svom domu. Prema anketiranju koje smo proveli neposredno prije definiranja projekta, a pomoću statističkih parametara Baze podataka

SDMSH, utvrđeno je da uslugu osobne asistencije, u 2016. godini, na skupini od 2797 oboljelih, koristi tek njih 8,22% (230) što je s obzirom na realne potrebe nedostatno. Evidencijom i praćenjem ostvarenih poziva na SOS MS telefonu, besplatnoj usluzi za sve oboljele od MS-a i članove njihovih obitelji, u razdoblju od 01.siječnja 2016. do studenog 2016., na 920 ukupnog broja poziva, evidentirana su ukupno 7,07% (65) poziva koji se odnose na upite vezane za uslugu osobne asistencije i potrebu za istom, što ako usporedimo sa prethodnim razdobljima, potreba i upiti za uslugom osobne asistencije neprestano se povećavaju. Također, evidentirana su 42 upita na temu projekta OA, (4,57%).