Platforma 50+

Platforma 50+

Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Nositelj projekta: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Partnerske organizacije:

Savez društava distrofičara Hrvatske

Hrvatski savez udruga invalida rada

Hrvatski savez udruga za osobe s intelektualnim teškoćama

Hrvatski savez gluhih i nagluhih

Savez civilnih invalida rata Hrvatske

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom

Savez udruga za autizam Hrvatske

Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara

Hrvatski savez slijepih

Hrvatska udruga gluhoslijepih “Dodir”

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Voditelj projekta: Marica Mirić

Vrijednost projekta: 3.459.128,79 kn

Projektom se potiče puna primjena svih 50 članaka Konvencije UN-a o pravima OSI radi osiguranja njihovih ljudskih prava i sloboda. Cilj projekta je ojačati partnerstvo OOSI s relevantnim dionicima – znanstvenim organizacijama, te proširiti mrežu na poslovni, državni i javni sektor te ojačati kapacitete OOSI kako bi postale učinkovit partner u procesu razvoja, praćenja i provedbe javnih politika (JP) od interesa za OSI.

Ciljanu skupinu čini 11 Saveza udruga osoba s različitim vrstama invaliditeta. Projekt će se provoditi na području 4 županije i trajat će 36 mjeseci. Projektni moduli su: jačanje partnerstva organizacija osoba s invaliditetom i uključivanje novih članica; ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva; provedba tri znanstvena istraživanja; izrada smjernica za razvoj javnih politika; analiza društvenog utjecaja te provedba strukturiranog dijaloga.

Zašto “Platforma 50+”

Projekt se odnosi na 50 članaka UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja unaprjeđuje, osigurava i štiti punopravno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.