Popust na telefonsku pretplatu HT

Popust na telefonsku pretplatu od 50% mjesečne naknade (isključivo u slučaju korištenja paketa Halo zovem sve i Halo super 60) Na temelju odluke Upravnog odbora HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., članovi/ice Društva multiple skleroze ostvaruju popust na TK usluge pod uvjetom da osnovni TK priključak glasi na njihovo ime ili na ime člana uže obitelji. U ime svojih članova, zahtjeve za povlaštene TK usluge podnosi udruga.