Program “Usluge osobnog asistenta za osobe oboljele od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta”

Nositelj programa: Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Trajanje programa: 2019. do 2021. godine

Voditelj programa: Branka Lukić

 

Kroz program pružamo uslugu osobne asistencije za 12 osoba sa područja Grada Zagreba.

Opći cilj programa: Unaprijeđenje života osoba oboljelih od MS-a s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, kojima je bila nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, kako bi postali kreatori i kontrolori svoga življenja.

Specifični ciljevi programa:

 • Unaprijeđenje života osoba oboljelih od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju.
 • Rasterećenje članova obitelji oboljelih od multiple skleroze od kontinuirane skrbi za oboljele od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.
 • Osnažene osobe oboljele od MS-a s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta sposobne su izvršiti izbor svog asistenta i osposobljene su za pravilnu ulogu poslodavca, Ujedno su u mogućnosti vrjednovati troškovi takve usluge i obaviti usporedbu koliko je taj sustav pomoći prihvatljiviji od institucionalne skrbi.
 • Smanjenje institucionalne skrbi za oboljele od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (stacionari, domovi za stare i nemoćne)
 • Stvaranje uvjeta za izvaninstitucionalnu skrb oboljelih od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE “Osobna asistencija podrazumijeva mogućnost osoba s invaliditetom da kompenziraju svoj invaliditet kroz delegiranje zadataka drugim osobama.”

Ti zadaci uključuju aktivnosti koje osoba s invaliditetom ne može obaviti sama. Osobama s najtežom vrstom invaliditeta potrebna je asistencija drugih ljudi u svakodnevnom životu pri:

 • ustajanju
 • kupanju
 • oblačenju
 • odlasku na toalet
 • uporabi pomagala
 • kupovini
 • pripremanju hrane
 • održavanju higijene u kući
 • čuvanju djece ili
 • pomoć pri radnim aktivnostima

Ukratko, asistent pomaže pri onim aktivnostima koje bi korisnik samostalno obavljao da nema određeno oštećenje.

KORISNIK USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE

Korisnik usluge osobne asistencije je osoba s invaliditetom, s jednim ili više oštećenja, koja samostalno ne može obavljati fiziološke i dnevne potrebe. Korisnik je subjekt djelovanja, a ne objekt asistencije.

Osoba s invaliditetom samostalno odabire osobnog asistenta, određuje opis posla, mjesto i vrijeme pružanja usluge, educira asistenta o vlastitim potrebama i načinu kako se njoj pružaju usluge, usmjerava i kontrolira rad asistenta te kvalitetu usluge. Tako osoba s invaliditetom ima trostruku ulogu, od poslodavca koji odabire osobnog asistenta, preko managera koji upravlja radom do trenera koji ga obučava. Asistenta se odabire iz kruga ranijih pomagača, uz pomoć udruge u koju je osoba učlanjena, putem oglasa ili uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OSOBNI ASISTENT

Osobni asistent je osoba koja osobi s invaliditetom pruža osobnu, potpuno individualiziranu pomoć.

Za osobnog asistenta ne zahtjeva se određena profesija, već završeno srednjoškolsko obrazovanje.

Osobni asistent, slikovito rečeno predstavlja “ruke” koje pomažu pri hranjenju, kupanju i presvačenju, “glas” koji pomaže u komunikaciji kada osoba s invaliditetom ima poteškoća u govoru ili “noge” za veću mobilnost.

Osobni asistent poslove obavlja jedino na način na koji to traži korisnik, u vrijeme koje je odredio korisnik, uvijek na mjestu koje odredi korisnik, vodi evidenciju o radu specificiranu po vrsti poslova i vremenu obavljanja sukladno planu koji dobije od korisnika.

Osobni asistent treba imati dobru komunikaciju, biti pouzdan, fleksibilan, strpljiv, obziran i spreman za učenje, iskrena osoba vrijedna povjerenja sa smislom za humor te spremna pratiti i provoditi upute korisnika.

Savjeti korisnicima osobne asistencije

Prilikom odabira osobnog asistenta treba voditi računa:

 • o vrsti poslova koje će asistent obavljati
 • o vremenu kada će osobni asistent raditi
 • o tome je li potrebno provesti osposobljavanje s bivšim pomagačem kako bi asistentu točno pokazali načine pružanja pomoći, npr. kod obavljanja nužde, premještanja, stavljanja u krevet, upravljanja pomagalima i opremom i sl.
 • da će osobni asistent vjerojatno imati pitanja u vezi s invaliditetom koja mogu varirati ovisno o poznavanju specifičnosti invaliditeta te osobnoj razini znatiželje
 • da ćete ukoliko asistenta dodatno angažirate te sate rada morati platiti te dogovoriti učestalosti isplate
 • o načinu vođenja evidencije radnih sati
 • radnom vremenu, mjestu sastanka (poželjno, ukoliko je moguće, izvan vlastitog doma) i početku rada
 • da tražite informacije o nekim specifičnostima (pušenje, životinje, vozačka dozvola…)

Pripremiti osobne podatke za upoznavanje s osobnim asistentom:

 • ime i prezime
 • adresa, poštanski broj, telefon
 • datum rođenja – dob
 • spol
 • ime i prezime, adresu, poštanski broj i telefon vašeg liječnika primarne zdravstvene zaštite
 • bolnica kojoj pripadate – adresa, poštanski broj, telefon, broj zdravstvene iskaznice
 • tko su vam drugi pomagači
 • o pristupačnosti stana ili kuće
 • o raspolaganju suvremenim tehnologijama
 • koje poteškoće mobilnosti imate tj. koje pomagalo koristite (kolica ručna ili elektromotorna, skuter i sl.)
 • imate li neke medicinske zahtjeve (redovito uzimanje tableta, inzulina, inkontinencija i sl.)
 • u koje dane i u koje vrijeme vam je osobna asistencija neophodna
 • imate li kućne ljubimce
 • jeste li pušač

Savjeti za educiranje osobnog asistenta:

 • započnite s opisom svog invaliditeta što je detaljnije moguće
 • objasnite sve tehničke riječi koje koristite; budite detaljni u opisu
 • pri početku svakog treninga, napravite uvod s opisom toga što želite podučiti. Na kraju, napravite sažetak svega što ste prošli. Ukoliko se radi o o višekratnim treninzima, svaki put prije prelaska na “novo poglavlje” tražite od asistenta da ponovi što ste naučili
 • istaknite mjere opreza i što treba učiniti u hitnoj situaciji
 • ukoliko imate uređaje za održavanje života ili vaše stanje zahtjeva posebne mjere, detaljno objasnite korištenje takvih uređaja i što je potrebno učiniti u hitnoj situaciji
 • kada dajete upute koje uključuju proceduru, kao što je prijenos invalidskih kolica, objasnite svaki korak te aktivnosti
 • ne pretpostavljajte da je vaš osobni asistent razumio vaša objašnjenja. Tražite potvrdu za to i budite otvoreni za dodatna pitanja
 • kad objašnjavate neki postupak vašem asistentu, opišite zbog čega vam je važno da se nešto obavi na određen način ili u određeno vrijeme
 • budite dosljedni u svojim objašnjenjima, a ukoliko promijenite postupke, objasnite zbog čega
 • budite strpljivi. Vaš osobni asistent vjerojatno neće sve upamtiti od prve
 • za vrijeme treninga pokušajte biti svjesni osjećaja svog asistenta. Pokušajte osvjestiti koliko znanja vaš asistent može primiti odjednom. Neke osobe nauče cijeli postupak od prve, dok drugima više odgovara postupno učenje
 • ako je moguće, zamolite prijatelja, nekog iz obitelji ili bivšeg osobnog asistenta za demonstraciju tehnika i postupaka vašem novom asistentu
 • svojem asistentu dajte i pozitivnu i konstruktivnu povratnu informaciju jer neće znati da nešto čini loše dok mu to ne kažete na odgovarajući način (asertivan-uljudan-ja govor)
 • kad vaš asistent nešto napravi na pogrešan način, dajte mu na znanje i odmah mu na to ukažite i strpljivo ga podsjetite na pravilan način
 • kada vaš osobni asistent nešto učini dobro, dajte mu kompliment. Kompliment ili zahvala podupiru ponašanje koje kod njega želite vidjeti

POSJETE KORISNICIMA