SOS MS telefon, Baza podataka SDMSH – umrežavanje s pružateljima socijalnih usluga RH

SOS MS telefon, Baza podataka SDMSH – umrežavanje s pružateljima socijalnih usluga RH

 1. – 2013., Ministarstvo socijalne politike i mladih, “SOS MS telefon, Baza podataka SDMSH – umrežavanje s pružateljima socijalnih usluga RH”, trogodišnji program

Aktivnosti po programu:

 • kontinuirani rad na SOS MS telefonu,
 • unaprijeđenije Baze podataka SDMSH,
 • edukacija članova na području cijele Hrvatske o socijalnim pravima i ostvarivanju neovisnog življenja,
 • tiskanje publikacije “Pravom informacijom do boljeg zdravlja i ostvarenja prava osoba oboljelih od multiple skleroze”,
 • tisak plakata i letaka SOS MS telefon;
 • Organizirano provođenje psihosocijalne potpore omogućeno je kroz uslugu SOS MS telefona
 • unaprijeđema i nadograđena Baza podataka SDMSH te je dana na korištenje Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i članovima Stručnog odbora za medicinska pitanja SDMSH a s kojom smo sudjelujelovali i na europskom projektu Europske MS platforme – EUReMS – jedinstveni registar za oboljele od multiple skleroze diljem Europe.
 • Partneri ovom projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje s kojim smo surađivali u provedbi niza edukacija na području cijele Hrvatske s ciljem unaprijeđena pristupa socijalnim pravima, zapošljavanju i neovisnijem življenju oboljelih od multiple skleroze.
 • Zapošljavanjem stručnih osoba na SOS MS telefonu omogućena je kontinuirana kvaliteta pružanja usluge.
 • Korištenjem Baze podataka SDMSH od strane stručnih suradnika i unaprjeđenje praćenja statističkih pokazatelja ostvaren je utjecaj na usmjeravanje javnih politika i mjera s ciljem poboljšanja kvalitete života oboljelih od multiple skleroze.
 • educiranje članova 20 županijskih udruga članica i djelatnika Centara za socijalnu skrb o pravima osoba oboljelih od multiple skleroze i članova njihovih obitelji. U trećoj godini provedena je i edukacija za djelatnike Centara za socijalnu skrb s područja cijele Hrvatske.