SOS MS telefon i podrška neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osobama oboljelima od MS-a

„SOS MS telefon i podrška neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osobama oboljelima od MS-a“ pružanjem usluge SOS MS telefona i ostalih aktivnosti i vrsta podrški izravno doprinosi smanjenju socijalne isključenosti i poboljšanju kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze na području Republike Hrvatske. Program traje 36 mjeseci, provodi se na području cijele Hrvatske, a ciljane skupine programa su odrasle osobe s multiplom sklerozom, članovi županijskih udruga oboljelih od multiple skleroze sa područja cijele Hrvatske.

 

Opći cilj programa:

Osiguravanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i povećanje njihove kvalitete za osobe s multiplom sklerozom na području cijele Hrvatske, a kako bi doprinijeli njihovoj neovisnosti i socijalnom uključivanju. 

 

Specifični ciljevi programa:

  • unaprijediti i razvijati alternativnu uslugu savjetodavne podrške SOS MS telefona (0800 77 89) putem dodatne usluge SOS MS Pitaj neurologa, Virtualni MS savjetnik
  • povećati neovisnost i dati doprinos socijalnom uključivanju članova županijskih udruga članica, članova njihovih obitelji i onih koji nisu članovi udruga o njihovim socijalnim, radnim pravima i liječenju putem usluga ovog programa (SOS MS telefon, SOS MS Pitaj neurologa, Virtualni MS savjetnik, MS Blog, MSTV, MS Caffe – grupe podrške, online kampanja „Moje pravo na rad s MS-om“, hrvatski simpoziji oboljelih od multiple skleroze) 
  • omogućiti razmjenu i umrežavanje podataka o oboljelima od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj putem Baze podataka SDMSH u svrhu istraživanja i utjecanja na javne politike
  • omogućiti kvalitetniju podršku i usluge za razvijanje potencijala oboljelih od multiple skleroze na području cijele Hrvatske a za različita područja života
  • poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze i povećanje njihove neovisnosti
  • smanjenje socijalne isključenosti oboljelih od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj
  • razviti suradničke odnose udruga oboljelih od multiple skleroze, različitih pružatelja usluga i različitih sustava i potpora razvoju timova podrške oboljelima od multiple skleroze u institucijama pružateljima usluga

 

Trajanje programa:

  1. godina provedbe: 1.6.2023. do 31.5.2024.
  2. godina provedbe: 1.6.2024. do 31.5.2025.
  3. godina provedbe: 1.6.2025. do 31.5.2026.

 

Ukupna vrijednost programa: 

75.000,00 EURA 

 

Natječaj: 

„Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 

Partnerska organizacija: 

Hrvatski zavod za socijalni rad, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb

 

Vanjski suradnici na programu: 

Prim.dr.sc. Tereza Gabelić, neurolog

Tea Mirošević Zubonja, dr.med. spcijalist neurolog, subspecijalist neuroimunologije 

Martina Jakuš, dipl.iur., v.d. voditeljice područnog ureda Zaprešić, Hrvatskog zavoda za socijalni rad 

Ivica Belina, prof.edukac.reh.

Boris Blažinić, profesor psihologije i sudski vještak za psihologiju 

Bojana Dražić, prof.soc.pedagog

Ana Marinović, mag.oec.

 

Suradnja s ostalim organizacijama na programu: 

Temeljne udruge članice sudjeluju u evaluaciji programa, Društvo multiple skleroze Bjelovarsko bilogorske županije, Društvo multiple skleroze Brodsko posavske županije, Društvo multiple skleroze Dubrovačko neretvanske županije, Društvo multiple skleroze Istarske županije, Društvo multiple skleroze Karlovačke županije, Društvo multiple skleroze Koprivničko križevačke županije, Društvo multiple skleroze Krapinsko zagorske županije, Društvo multiple skleroze Ličko senjske županije, Društvo multiple skleroze Međimurske županije, Društvo multiple skleroze Osječko baranjske županije, Društvo multiple skleroze Požeško slavonske županije, Društvo multiple skleroze Primorsko goranske županije, Društvo multiple skleroze Splitsko dalmatinske županije, Društvo multiple skleroze Šibensko kninske županije, Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, Društvo multiple skleroze Virovitičko podravske županije, Društvo multiple skleroze Vukovarsko srijemske županije, Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije, Društvo oboljelih od multiple skleroze Sisačko moslavačke županije.

Zajednica Saveza osoba s invaliditetom SOIH – suradnja na simpozijima oboljelih od multiple skleroze

Zavodi za socijalni rad na području cijele Hrvatske – suradnja na pojedinačnom razrješavanju upita oboljelih od multiple skleroze sa područja cijele Hrvatske 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom – suradnja na provedbi online kampanje „Moje pravo na rad s MS-om“ i hrvatskim simpozijima oboljelih od multiple skleroze

Hrvatski zavod za zapošljavanje –  suradnja na provedbi online kampanje „Moje pravo na rad s MS-om“ i hrvatskim simpozijima oboljelih od multiple skleroze 

KUZ – Koalicija udruga u zdravstvu – suradnja na hrvatskim simpozijima oboljelih od multiple skleroze