SOS MS telefon – pravom uslugom do povećanja kvalitete života oboljelih od multiple skleroze

SOS MS telefon – pravom uslugom do povećanja kvalitete života oboljelih od multiple skleroze

SOS MS telefon – pravom uslugom do povećanja kvalitete života oboljelih od multiple skleroze“, trogodišnji program, financiran u cijelosti od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Trajanje programa od 01.06.2017. – 31.05.2020.

 • izravno doprinosio razvoju alternativnih socijalnih usluga, stjecanju novih vještina oboljelih te poticao razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, a s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s multiplom sklerozom u Republici Hrvatskoj.
 • Ciljane skupine: oboljeli od multiple skleroze, u dobi od 18.godina, članovi županijskih MS udruga članica sa područja cijele Hrvatske.
 • Opći cilj programa: smanjenje socijalne isključenosti i doprinos prevenciji institucionalizacije osoba s multiplom sklerozom.
 • Specifični ciljevi programa:
  • razviti i unaprijediti alternativnu uslugu savjetodavne podrške putem SOS MS telefona
  • povećati informiranost članova županijskih udruga članica, članova njihovih obitelji i onih koji nisu članovi udruga o njihovim socijalnim i radnim pravima
  • omogućiti razmjenu i umrežavanje podataka o oboljelima od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj putem Baze podataka SDMSH u svrhu istraživanja i utjecanja na javne politike
  • omogućiti kvalitetniju podršku i usluge za razvijanje potencijala oboljelih od multiple skleroze na području cijele Hrvatske
  • poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze i povećanje njihove neovisnosti
  • smanjenje socijalne isključenosti oboljelih od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj
  • razviti suradničke odnose udruga oboljelih od multiple skleroze, različitih pružatelja usluga i različitih sustava i potpora razvoju timova podrške oboljelima od multiple skleroze u institucijama pružateljima usluga