Društvo MS Krapinsko-zagorske županije

Adresa: Trg Dragutina Domjanića 5, 49210 Zabok

Kontakt: 049 221 973
Fax. 049 221 973

E-mail: dms_krapina@sdmsh.hr, dms.zagorje@email.t-com.hr

Facebook profil: https://www.facebook.com/drustvomultipleskleroze.kzz

Predsjednica Nada Smrekar mob. +385 98 1792 590

Tajnica Svjetlana Pripeljaš mob. +385 98 856 372

Koordinatorica projekata i programa Nataša Hlaban mob.+385 91 3293 357

O DRUŠTVU

Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije je nevladina, neprofitna organizacija osnovana radi očuvanja i unapređenja socijalno – zdravstvene zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti na području Krapinsko zagorske županije. Udruga djeluje od 1999. godine, upisana 2002. godine u registar kao Društvo multiple skleroze Hrvatske – Sekcija Krapinsko – zagorske županije, 30.07.2004. godine izvršena preregistracija udruge pod nazivom Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije.

Udrugom koordinira predsjednica (volonterski rad),
predsjedništvo (volonterski rad)
te stručno – savjetodavni odbor ( liječnici i članovi/ice – volonterski rad).

Najviše upravljačko tijelo udruge je Skupština (svi članovi/ice udruge).
Nadzor nad radom udruge vrši Nadzorni odbor ( tri člana/ice).

Do 2005. godine udruga nije imala uposlenika/icu, od 01. siječnja 2005. godine udruga je uposlila jednu osobu – tajnicu Društva.

NEUROLOŠKO SAVJETOVALIŠTE:

Cilj neurološkog savjetovališta je informirati članove i obitelji oboljelih o liječenju multiple skleroze, o najnovijim dostignućima u liječenju multiple skleroze te educirat oboljele kako živjeti s multiplom sklerozom. Neurološko savjetovalište je neophodno jer često se u javnosti smatra da bolest uvijek završava s fatalnim posljedicama, oboljeli i obitelji su prepuni straha nakon dijagnosticiranja bolesti što pogoršava zdravstveno stanje oboljelih. Dobrom educiranošću kako živjeti s multiplom sklerozom i pravodobnom informiranošću o liječenju bolesti i stručnim liječenjem očekujemo veću radnu uspješnost i druge oblike uspješnosti u životu mladih osoba oboljelih od multiple skleroze. Edukacijom obitelji očekujemo kvalitetniji odnos u obitelji, veću odgovornost i aktivnost oboljelih u obitelji i u lokalnoj zajednici. Izvoditeljica neuroloških savjetovališta je neurologica dr. Mirjana Bakran iz Opće bolnice Zabok. Dr. Bakran više godina radi s korisnicima/cama te je postigla značajnije rezultate u unapređenju zdravlja i kvalitete života oboljelih i obitelji oboljelih. Neurološka savjetovališta se provode po klubovima udruge i u sjedištu udruge, osim oboljelih i obitelji oboljelih korisnici/ice aktivnosti su i liječnici primarne zdravstvene zaštite i drugo medicinsko osoblje te socijalne službe koje radi s oboljelima radi informiranja o liječenju oboljelih i kako živjeti s multiplom sklerozom.

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE I RADIONICE:

Stalnom psihološkom podrškom našim članovima/icama i užoj obitelji (roditelji i bračni partneri/ice) sprječavamo socijalnu isključenost naših članova, potiču se kvalitetniji odnosi u obitelji, potiče odgovornost i aktivnost oboljelih u obitelji, povećava se samopouzdanje i pozitivna slika o sebi kod oboljelih što ima dugoročne pozitivne rezultate u povećanju obrazovanja, zapošljavanja, radne uspješnosti i drugih oblika uspješnosti u životu naših članova/ica, posebno mladih osoba oboljelih od multiple skleroze. Nažalost, iskustvo nam pokazuje da psihološka potpora kroz redovnu zdravstvenu zaštitu nije dovoljna, također kroz redovnu zdravstvenu zaštitu mnogi medicinski stručnjaci nisu dovoljno upoznati s bolešću i s problemima s kojima se oboljeli suočavaju te ih potiču na pasivnost i izolaciju uz priču da s multiplom sklerozom se ne može biti aktivan a ni uspješan. Voditelj psiholoških radionica je psihijatar – edukator psihoterapeut dr. Ivica Merkaš s dugogodišnjim iskustvom u radu s osobama oboljelim od multiple skleroze. Psihološka savjetovališta se provode po klubovima udruge i u sjedištu udruge. Također i individualno u kućama teško pokretnih i nepokretnih osoba oboljelih od multiple skleroze s područja cijele naše županije. Kroz psihološke radionice osobe oboljele od multiple skleroze rade na: – svojoj komunikaciji – načinima nošenja s multiplom sklerozom – razvoju povjerenja prema ljudima – adekvatnom izražavanju osjećaja – osvještavanju realnih mogućnosti i ograničenja Korisnici se podijele u manje grupe – do osam korisnika radi što kvalitetnijeg i aktivnijeg uključivanja u radionice.

AFIRMACIJA PRAVA IZ SOCIJALNO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TE KVALITETNIJA PROVEDBA ISTIH

Savjetovalište sa socijalnom radnicom provodimo za sve članove/ice društva radi informiranja o pravima iz socijalno – zdravstvene zaštite oboljelih. Također socijalna radnica posreduje u ostvarivanju navedenih prava jer oboljeli često su uskraćeni u svojim pravima iz socijalno zdravstvene zaštite zbog nedovoljne informiranosti o bolesti i problemima oboljelih od službi koje pružaju usluge korisnicima/cama. Socijalna radnica također kroz posjete našim nepokretnim i teško pokretnim članovima/icama pruža stručnu podršku, posreduje u realizaciji potrebnih prava, posreduje između nadležnih službi i liječnika radi lakšeg ostvarivanja prava iz socijalno zdravstvene zaštite. Dio naših teško oboljelih članova/ica živi u izolaciji, zbog nedostatka prilagođenog prijevoza ne mogu redovito odlaziti liječniku, ne mogu sudjelovati u aktivnostima udruge te stručna podrška oboljelima u kući socijalne radnice, volontera i medicinskih stručnjaka je jako važna radi očuvanja socijalno zdravstvene zaštite, praćenja potreba i problema navedenih te smanjenja socijalne isključenosti oboljelih. Izvoditeljica je dipl. socijalna radnica Aleksandra Kveštak koja ima iskustvo u radu s osobama oboljelim od multiple skleroze.

PROVOÐENJE REHABILITACIJE ELEKTROMAGNETNO – REZONANTNIM SUSTAVOM. eMRS – PRIMJENA KOD OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE

– poboljšava energetsku ravnotežu – pozitivno djeluje na autonomni živčani sustav – popravlja cirkulaciju – poboljšava iskorištavanje kisika u crvenim krvnom stanicama – ubrzava regeneraciju oštećenih stanica, obnavlja električne potencijale u mišićima, živčanim stanicama i konektivnom tkivu – djeluje na obnovu kostiju – djeluje na oslobađanje kalcija – djeluje na obnavljanje hrskavice – Potpomaže cijeljenju rana Razlozi za primjenu: – prevencija i relaksacija – za poremećaje cirkulacije – tretman boli – kod napetosti mišića – poremećaji spavanja – za metaboličke poremećaje – za migrenu – za neurološke poremećaje – jačanje imunološkog sustava Rehabilitaciju provodi Tajnica Društva Svjetlana Smrekar u prostorijama društva i kod posjeta nepokretnim i teško pokretnim članovima na području Krapinsko – zagorske županije.

TERAPIJSKO JAHANJE

Terapijsko jahanje je metoda medicinske rehabilitacije osoba s invaliditetom s mnogobrojnim pozitivnim posljedicama na psihu i socijalizaciju osoba s onvaliditetom. Ujedno je i pomoćna terapija u tretmanu različitih tjelesnih oštećenja, pruža jedini mogući nadomjestak hodanju teško pokretnim i nepokretnim osobama. Terapijsko jahanje obuhvaća medicinski aspekt kod osoba oboljelih od multiple skleroze. Jahanje daje iskustvo slobode i pokretljivosti koji su nepoznati osobama teško oboljelim od multiple skleroze. Cilj terapijskog jahanja je poboljšanje općeg zdravstvenog stanja osoba oboljelih od multiple skleroze s djelomičnom ili potpunom oduzetošću. Provoditelj projekta je udruga “Novi Život” – Centar za edukaciju i unapređenje kvalitete života. Uz programe i projekte koje udruga provodi putem javnih natječaja provodimo još i grupe za samo pomoć, te druženje članova i obitelji oboljelih, pomoć socijalno najugroženijim članovima, Posjete teško oboljelim članovima, Godišnja skupština te razni domjenki. Također udruga svakodnevno surađuje sa srodnim udrugama na području županije te udrugama iz RH, predstavnici/ice udruge su radnim tijelima Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, aktivno sudjelujemo u izradi zakona kao i promicanju prava i društvenog položaja osoba s invaliditetom. Krajem 2005. godine udruga se u suradnji sa Savezom društava multiple skleroze Hrvatske povezuje i sa srodnim udrugama u Europi (Mađarska, Slovenija, Portugal kao i sa europskim asocijacijama koje djeluju na promicanju prava i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom). Također, udruga ima dobru suradnju sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, posebno dobra i aktivna suradnja u otklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom u invalidskim kolicima te u sprječavanju nasilja nad ženama s invaliditetom i nad djecom s poteškoćama u razvoju. U zajednici udruga je prepoznata, uz pomoć medija koji nas redovito prate u svim našim aktivnostima građanstvo i predstavnici/ice vlasti lokalne zajednice su senzibilizirani za osobe oboljele od multiple skleroze te nam redovito pomažu u skladu sa svojim mogućnostima.

http://www.dmskzz.hr/

http://www.facebook.com/DMSKZZ