Društvo MS Vukovarsko-srijemske županije

Adresa: 204. vukovarske brigade 89, 32 000 Vukovar

Telefon: 032/303-883

Mobiteli: Predsjednik Zoran Oljača – 095/303-8830 ; Tajnica Vera Oljača – 095/303-8831 ; Koordinator Nikola Nedić –  099/455-0473

E-mail: dmsvukovar@gmail.com

Web stranica: www.dmsvsz.hr

Facebook stranica: Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije

Ciljevi osnivanja, sukladno statutu:

 1. Promicanje i zaštita ljudskih prava, temeljnih sloboda i ostalih prava osoba oboljelih od MS-a kroz poticanje, razvoj i provođenje javnih politika i zagovaranja
 2. Stvaranje uvjeta za neovisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba MS-a kroz pružanje socijalnih usluga, socijalne pomoći i podrške te humanitarne pomoći
 3. Poticanje i iniciranje preventivnog djelovanja na očuvanju zdravlja i unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite oboljelih od MS-a
 4. Poticanje i organiziranje volonterstva i inkluzivnog volonterstva
 5. Poticanje i razvoj svih oblika socijalnog poduzetništva
 6. Poticanje i izgrađivanje partnerskih odnosa kao temelja obostranog uvažavanja udruženih članica, provođenje i financiranje programa i projekata te jasnog teritorijalnog djelovanja u smislu prikupljanja donacija i financijskih sredstava na županijskom odnosno gradskom području na kojem je udruga registrirana
 7. Osnaživanje ukupne organizacijske strukture, udruživanje, financiranje, zakonodavna regulativa, zapošljavanje
 8. Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, centara, zadruga i ustanova s ciljem izvaninstitucionalnog oblika potpore i neovisnog življenja osoba oboljelih od MS-a
 9. Poticanje i razvijanje domaćih i međunarodnih javnih okupljanja, tematskih skupova, konferencija,seminara, manifestacija i tribina u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze radi sprečavanja socijalne isključenosti
 10. Poticanje i uspostavljanje razvojne suradnje s nacionalnim i međunarodnim srodnim organizacijama radi djelovanju na rješavanju problematike oboljelih od multiple skleroze  iz područja ljudskih prava, unapređenje zdravlja, zaštite i položaja u društvu, razvijanje prijateljstva među srodnim organizacijama te ostalih djelatnosti iz područja međunarodne suradnje
 11. Poticanje sportsko-rekreacijskih djelatnosti za očuvanje zdravlja i zdravog načina života, sudjelovanje na sportskim natjecanjima i organizacija natjecanja

 

Svrha i područje djelovanja:

 

Svrha udruge jeste motivirati i senzibilizirati oboljele osobe od multiple skleroze za preuzimanje aktivne uloge u zajednici i  udruzi. Pružanje  psihosocijalne i stručne pomoći i usluge koje će im olakšati svakodnevni život oboljelima od multiple skleroze te  ublažiti bolest u svim mogućim aspektima.

Unaprijeđenje kvalitete života oboljelim te osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici, njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprijeđivanje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika.

 

Djelatnosti organizacije, sukladno Statutu:

 

Socijalna djelatnost – Socijalna pomoć i podrška:

 • pomoć i podrška osobama s invaliditetom, starijim osobama, mladima, nezaposlenima, osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, podrška obitelji te ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške
 • socijalne usluge: savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija OSI), boravak i smještaj, organizirano stanovanje, prevencija nasilja, stručna pomoć i podrška, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi, organizacija slobodnih aktivnosti, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, rehabilitacija, osobna asistencija te ostale djelatnosti socijalnih usluga

Provedba demokratske i političke kulture:

 • promicanje nenasilja i izgradnja mira: prevencija nasilja u obitelji, vezama, nad osobama s invaliditetom te ostale djelatnosti prevencije nasilja,
 • razvijanje i promicanje volonterstva te ostale djelatnosti volonterstva,
 • poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju
 • razvoj civilnog društva
 • razvoj lokalne zajednice
 • međunarodna prijateljstva,te ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje

 

Ciljana skupina

 

Ciljana skupina su osobe oboljele od multiple skleroze, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije broji 89 članova oboljela od multiple skleroze na području Vukovarsko-srijemske županije.

Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije kontinuirano provodi projekte na području Vukovarsko-srijemske županije te ima iskustva u provođenju projekata koji doprinose podizanju kvalitete života i socijalne uključenosti osoba s invaliditetom tj. osoba oboljelih od multiple skleroze.

 

 

Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije potiče  i razvija suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama radi djelovanja na rješavanju problematike osoba oboljelih od multiple skleroze iz područja ljudskih prava, unapređivanja i očuvanje zdravlja, javnih okupljanja, tematskih skupova, položaja u društvu i neovisnog življenja.

S tim za stvaranje neovisnog življenja moramo stvoriti uvjete i izjednačavanje mogućnosti osobama oboljelim od multiple skleroze kroz pružanje socijalnih usluga , socijalne pomoći i podrške, te ponajviše neovisno življenje i psihofizička pomoć.

Naša udruga je osnovana 2003. godine  ali intezivno radi od 2013. godine , kada se za udrugu čuje putem medija, putem raznih okupljanja na temu osoba oboljelih od multiple skleroze.

Također udruga za svoje članove vrši neurološke radionice od strane dr. med., specijalist neurolog, subspec neuroimunologije Tea Mirošević Zubonja, psihološke radionice od strane mag. psihologije prof. Jovane Bačić Beljić, medicinske radionice od strane mr.sc. Vesna Oršulić, spec. obiteljske medicine, Gastalt psihoterapeut, seksualne savjetnice te kreativne radionice gdje naši članovi rade kreativne radove. Udruga vrši i prijevoz kojim uključuje članove u socijalne aktivnosti i podizanje kvalitete života osoba oboljelih od multiple skleroze u Vukovarsko-srijemskoj županiji te olakšavanje obavljanja svakodnevnih socijalnih aktivnosti poput odlaska k liječniku, odlaska na fizioterapije, u toplice, posjeta drugim istim društvima i slično.

Udruga provodi 3 velika projekta po Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osobne asistencije i pomoć u kući  te po Europskom socijalnom fondu uslugu osobne asistencije za nače teško oboljele članove.