Društvo MS Vukovarsko-srijemske županije

Adresa: 204. vukovarske brigade 89, 32 000 Vukovar

Telefon: 032/303-883

Mobiteli: Predsjednik Zoran Oljača – 095/303-8830 ; Tajnica Vera Oljača – 095/303-8831 ; Administrator Nikola Nedić –  099/455-0473

E-mail: dmsvukovar@gmail.com

Web stranica: www.dmsvsz.hr

Facebook stranica: Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije