Osobna invalidnina

Prava u sustavu socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, su:  zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na…
Saznaj više