AMS – Asistent za MS

Naziv programa: AMS – Asistent za MS

Poziv: Dvogodišnji program udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj  (za razdoblje 2022. – 2023.)/ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Trajanje programa: 1.1.2022. do 31.12.2023.

Financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Vrijednost programa: 1.062.841,00 kn

Dvogodišnji program „AMS – Asistent za MS“ povećava socijalnu uključenost i unapređuje kvalitetu života te potiče veću samostalnost i neovisno življenje 13 osoba s multiplom sklerozom te potiče zapošljavanje zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim zapošljavanjem kao osobnih asistenata.

Programom „AMS – Asistent za MS“  ostvariti će se slijedeći ciljevi:

Opći cilj programa: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s multiplom sklerozom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije

Specifični ciljevi programa:

 • Povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života osoba s multiplom sklerozom
 • Poticanje što veće samostalnosti i neovisnog življenja osoba s multiplom sklerozom
 • Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada koje će biti zaposlene kao osobni asistenti
 • Rasterećenje članova obitelji oboljelih od multiple skleroze od kontinuirane skrbi za oboljele od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.
 • Smanjenje institucionalne skrbi za oboljele od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta odnosno osoba s multiplom sklerozom (stacionari, domovi za stare i nemoćne)

Stvaranje uvjeta za izvaninstitucionalnu skrb oboljelih od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Mjerljivi rezultati koje očekujemo po završetku provođenja vašeg programa:

 • Analizirane i utvrđene potrebe za 13 osoba oboljelih od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta sa područja Grada Zagreba, Pružanje usluge osobne asistencije 13 osoba oboljelih od multiple skleroze na području Grada Zagreba, Istarske i Međimurske županije
 • Sklopljeni ugovori o suradnji za 13 korisnika i 13 ugovora o radu sa osobnim asistentima
 • Utvrđeni kriteriji za odabir i uključivanje novih korisnika osobnih asistenata  – dvogodišnji program od 2022. do 2023. godine
 • Utvrđeni kriteriji za odabir osobnih asistenata
 • Dodijeljena usluga osobnog asistenta za 13 oboljelih od multiple skleroze s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta s područja Grada Zagreba, Pružanje usluge osobne asistencije 13 osoba oboljelih od multiple skleroze na području Grada Zagreba, Istarske i Međimurske županije
 • Educirani korisnici osobnog asistenta i osobni asistenti.
 • Održano 20 sastanaka korisnika usluge osobne asistencije s voditeljem projekta
 • Dostava mjesečnih izvješća i evaluacije o radu osobnog asistenta
 • Stalni nadzor, konzultacije, supervizija odnosa između korisnika i osobnog asistenta
 • Osiguravanje kvalitetne komunikacije između korisnika usluga i asistenata i unaprjeđenje odnosa