Ja Sam Više Od MSa!

O kampanji

Multipla skleroza je neizlječiva, progresivna i nepredvidiva bolest i za uspješno liječenje i držanje pod kontrolom važna je podrška obitelji, okoline, ali i svih dionika multidisciplinarnog tima koji moraju biti uključeni u upravljanje bolešću svakog pojedinca.

Kampanja „Ja sam više od MS-a!“ započela je 2015. godine te je provodimo kontinuirano od tada. U kampanju se do sada uključilo mnogo javnih ličnosti, kao i osoba s MS-om koji u sklopu kampanje dijele svoje priče sa MS-om.

Svrha kampanje je podizanje svijesti javnosti o multiploj sklerozi, izgraditi i unaprijediti prijateljstva, odnose i povezanost između osoba u MS zajednici, naglasiti važnost povezanosti samog sa sobom i važnost brige o sebi a posebice u pandemiji koronavirusa.

Iako je multipla skleroza neizlječiva bolest sa tisuću lica, sa kvalitetnom edukacijom, povezivanjem sa drugim osobama s MS-om i davanjem podrške obiteljima i prijateljima oboljelih, a posebno u izazovnim vremenu pandemije, omogućujemo kvalitetniji i neovisniji život oboljelih od multiple skleroze u Republici Hrvatskoj.

 

#JaSamViseOdMSa

Rezultati ankete

„Utjecaj pandemije COVID-19 na osobe oboljele od multiple skleroze“

Cilj upitnika je saznati kako pandemija COVID-19 nakon više od godinu dana od svog početka utječe na živote oboljelih od multiple skleroze, na njihovo mentalno zdravlje, obiteljske odnose, kao i na kvalitetu liječenja

Anketa je bila dostupna na web stranicama Saveza i na nju je odgovorilo 585 osoba oboljelih od multiple skleroze, od čega je najveći broj ispitanika bilo u dobi od 30-50 godina (48,77 %), zatim u dobi više od 50 godina (32,63%), te u dobi od 18-30 godina (17,54 %). Od ukupnog broja ispitanika njih 22,78% je preboljelo COVID-19 infekciju.

Pošalji nam svoju priču na sdms_hrvatske@sdmsh.hr (naravno može i slika, a može i pjesma) a mi ćemo je objaviti na Facebook-u, Instagramu i web stranici.

Priče ćemo poslati i medijima, jer bitno je osvijestiti javnost da postoje osobe sa multiplom sklerozom i da nismo nevidljivi!