TEDI – Turizam Edukacija Integracija za poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu u sektoru turizma i ugostiteljstva

TEDI – Turizam Edukacija Integracija za poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu u sektoru turizma i ugostiteljstva

Nositelj projekta: Učilište piramida znanja

Partneri na projektu:

Bluesun Hotel Kaj, Marija Bistrica

Društvo multiple skleroze Krapinsko zagorske županije

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Ukupna vrijednost projekta:

1.720.810,80 kuna. (100% bespovratnih sredstava)

Projekt TEDI je projekt  kojim se osiguravaju stručna znanja i vještine osoba s invaliditetom te povećava zapošljivost ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje sa krajnjim ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ciljane skupine obuhvaćene projektom su nezaposlene osobe s invaliditetom koje će ojačati svoj položaj na tržištu rada te prevladati negativne osjećaje s kojima se svakodnevno susreću i stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora koji će aktivno raditi s korisnicima. Projekt će biti lociran na području cijele Hrvatske, točnije u 8 županija: Krapinsko-zagorska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Grad Zagreb, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Istarska.

Projekt će traje 20 mjeseci i u tom razdoblju izradit će se četiri vrlo specifična, fleksibilna i inovativna programa za osobe s invaliditetom, kreirana prema stvarnim potrebama i prema iskustvu partnera. Svaki od programa (P1, P2, P3 i P4 iz E3) sastojat će se od izrade kurikuluma, provedbe radionica, savjetovanja i edukacija. Sustav e-learninga će se i nakon provedbe projekta moći koristiti za osmišljavanje novih programa. Od posebne je važnosti činjenica da će projekt rezultirati edukacijom i informiranjem šire javnosti o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, a njegova održivost vidljiva je u činjenici da je projekt sukladan postojećim strateškim dokumentima i akcijskim planovima na županijskoj, državnoj i europskoj razini.

Projekt je sufinancirala Europska unija u stopostotnom iznosu, iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.