MS Asistent

MS Asistent

NAZIV POZIVA: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

NAZIV PROJEKTA: MS Asistent, kodni broj: UP.02.2.2.14.0001

NAZIV PROGRAMA: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Upravljačko tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj projekta: Savez društava multiple skleroze Hrvatske

Trajanje projekta: 11/2020 do 09/2022

Partnerske organizacije na projektu: Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

Vrijednost projekta: 1.234.823,50 kn

Kroz projekt pružamo uslugu osobne asistencije za 10 osoba sa područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Multipla skleroza i problemi s kojima se susreću oboljeli od MS-a i njihova okolina su specifični kao i problemi na koje nailaze osobe u njihovom okruženju, bez obzira o kakvom obliku pomoći se radi. Kod osobe oboljele od MS-a, koja se nalazi pod skrbi obitelji razvija se pretjerana briga i zaštićenost, koja osobu s MS-om sputava i stavlja u odnos ovisnosti. Samo mali broj oboljelih od MS-a, koji žive u obitelji a koju su sami formirali, jest uspostavilo “suradnički” odnos u obiteljskoj zajednici. No, često dolazi do razdora obitelji, jer je na „zdravog“ partnera prenesen teret kompletne skrbi o obitelji, kućanstvu, ali i pružanju pomoći oboljelom partneru od MS-a u njegovim osnovnim životnim aktivnostima. Mnoge osobe oboljele od MS-a organiziraju mrežu prijatelja i drugih osoba za pomoć ali samo ako imaju financijskih mogućnosti, ali je ta pomoć nedostatna. U svakoj od ovih situacija osobe oboljele od MS-a imaju izuzetno malu kontrolu nad svojim životom i gotovo nemaju mogućnost izbora, te najčešće ostaju pasivne u svom domu. Drugi oblik skrbi koji se pruža osobama oboljelim od MS-a je smještaj u ustanove stacionarnog tipa a to su uglavnom domovi za starije i nemoćne osobe, što je naročito stresno za mlađu populaciju oboljelih od MS-a, u kojima primaju pomoć koja je standardom predviđena za starije i nemoćne osobe. U svim ovim slučajevima pomoć nije dostatna.

Prema statistici Baze podataka SDMSH, na uzroku od 3070 osoba, samo njih 8,21% koristi usluge osobne asistencije (252) što je nedostatno. 24,98% (767) želi uslugu osobne asistencije, no ne može je dobiti. 10 korisnika koji će dobiti uslugu osobne asistencije kroz projekt, omogućiti će se povećana socijalna uključenost, povećanje samopouzdanja i neovisnosti te će se smanjiti osjećaj ovisnosti o drugim osobama. Time ćemo unaprijediti kvalitetu njihovog života kao i spriječiti institucionalizaciju korisnika usluge. Lokalna zajednica u kojoj će se provoditi projekt, biti će potaknuta na razvoj sličnih ili istih usluga, a što će u konačnici unaprijediti cjelokupno društvo. Pružanjem usluge osobne asistencije i zapošljavanjem osobnih asistenata ulažemo u ljudski kapital i jačamo konkurentnost europskog gospodarstva a što je i jedan od mjera i aktivnosti za učinkovito provođenje i korištenje Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta: Povećanje socijalnog uključivanja i unaprjeđenje kvalitete života osoba s multiplom sklerozom kroz pružanje i osiguranje i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije